اقتصاد، مهمترین مسئله مردم

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: مشارکت در انتخابات اولویت اول و انتخاب بهتر اولویت دوم است. احزاب مختلف باید پای صندوق‌های رأی بیایند و با هم به رقابت بپردازند.ادامه

مدیریت هوشمند تعاونی‌ها پیگیری می شود

در راستای افزایش روحیه تعاون‌گرایی عموم جامعه و مشارکت تعاونی‌ها در ارائه خدمات از جزئی‌ترین فرآیندهای قابل ارائه تا خدمات مالی-اقتصادی گسترده، تمام فرآیندها الکترونیک شده است.ادامه