در رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۹۹ صورت گرفت: انهدام پهپادهای دشمن فرضی با سامانه موشکی مرصاد و طبس

در رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۹۹ سامانه مرصاد نیروی پدافند هوایی ارتش و سامانه طبس نیروی هوافضای سپاه اهداف متخاصم در منطقه رزمایش را هدف قرار دادند.ادامه