در دیدار سهرابی با فتح‌اللهی مطرح شد: همکاری وزارت امورخارجه و منطقه آزاد قشم در حوزه‌ جام‌جهانی

همکاری نزدیک وزارت امور خارجه و سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه‌های اقتصادی و گردشگری جام‌جهانی قطر در دیدار دستیار ویژه وزیر امور خارجه با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مورد تأکید قرار گرفتادامه