اهمیت پدافند سایبری در نظام سلامت

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت گفت: اقداماتی نظیر تقویت ساختار و سازمان پدافند غیرعامل، رصد و پایش، تقویت مدیریت و کنترل انواع تهدیدات و پدافند سایبری در نظام سلامت انجام شده است.ادامه