وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: قانون گذاری در عرصه معلولان مناسب است؛ مشکل در پیگیری مطالبات است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در عرصه قانون گذاری و ترتیب دادن مقررات برای معلولان در سطح کشور اتفاق خوبی افتاده است و بیشتر مشکلات ناشی از نظارت و پیگیری اجرای قوانین است.ادامه