مدیر نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش: هیچ گونه رانتی در مخالفت با قیر تهاتری وجود نداشت

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته‌های دبیر انجمن قیر ایران مبنی بر وجود رانت یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی برای مخالفت با قیر تهاتری را تکذیب کرد.ادامه