مدیر جهادکشاورزی شهرستان فریدن: کشاورزان اجازه حفر چاه در حریم قناتهای فریدن را ندهند

فریدن- مدیر جهادکشاورزی شهرستان فریدن گفت: حفر چاه در حریم قنات موجب خشکی قنات‌ها شده و اشتغال و تولید را با خطر مواجه می کند و کشاورزان فریدن نیز باید به ما در جلوگیری از این امر کمک کنند.ادامه