وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: اگر چه تعهدات مذاکرات هسته ای به کندی در حال اجرا شدن بوده، اما به نظر می رسد تعهدات در یک مسیر مثبت در حال حرکت است.

علی طیب نیا صبح پنج شنبه در دومین کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری لرستان با بیان اینکه لرستان نقش بی نظیری در دفاع از ارزش ها، آرمان ها، شرافت و عزت ایران اسلامی داشته است اظهار داشت: امسال سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» است و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر مبنای درک و شناخت عمیقی از مشکلات چالش ها و آسیب های اقتصاد ایران طراحی شده و هدف آن این است که ضمن اصلاحات ساختاری زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی متمرکز و پایدار فراهم کند.

بدون رشد اقتصادی با فقر و نابرابری نمی توان مقابله کرد

وی با بیان اینکه این رشد باید بتواند عزت، کرامت و سربلندی ملت ایران را به دنبال داشته باشد گفت: بدون رشد اقتصادی مستمر و بالا و بدون ارتقا توان تولید کشور امکان تامین معیشت مناسب، تامین کرامت و عزت برای مردم ما وجود ندارد.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه بدون رشد اقتصادی با فقر و نابرابری نمی توان مقابله کرد و بدون رشد اقتصادی و بدون تولید رشد یابنده، نمی تواند از جایگاه مناسبی در عرصه بین المللی برخوردار بود گفت: در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار به عنوان اولویت راهبردی برای نظام ایران انتخاب شده است.

طیب نیا با بیان اینکه از طریق این رشد می توان عدالت را حاکم کرد و رشد پایدار می تواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار کشور فراهم کند افزود: رشد اقتصادی باید درون زا باشد و از همه قابلیت ها و فرصت های موجود بهره بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه کشور ما کشوری ثروتمند است چه به لحاظ برخورداری از منابع طبیعی و چه نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی افزود: مهم ترین سرمایه کشور نیروی انسانی آن است که این استان یکی از نمونه های بسیار مناسب از این جهت است.

اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد بسته نیست

وزیر اقتصاد و دارایی  با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی در عین اینکه درون زا است برون گرا هم هست گفت: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد بسته نیست و سعی می کند از فرصت های موجود در عرصه بین الملل بیشترین بهره را برای رفاه بیشتر مردم بهره برداری کند.

طیب نیا ادامه داد: از طریق تعاملات خارجی می توان سرمایه لازم و دانش فنی را برای تولید بهتر و بهره ور تر فراهم کرد و از طریق این تعاملات می توان بازار صادراتی مناسب را برای تولیدات رقابت پذیر کشور فراهم کرد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ایران در دوران تحریم توانست در حوزه علوم و فنون به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست یابد گفت: این رشد عدالت محور است و منافع آن در جامعه در حوزه جغرافیای سرزمین و بین آحاد مردم به طور متوازن توزیع می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ارزیابی از گذشته فرایند رشد اقتصادی نشان می دهد که با وضعیت مطلوب فاصله داشتیم گفت: برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی و وابستگی به این درآمدها شکل گیری یک اقتصاد دولتی بر مبنای درآمدهای نفتی و تزریق آن در بودجه، به اقتصادی انجامیده که نتیجه آن رشد منبع محور نه بهره وری محور بوده است.

طیب نیا با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در افق آینده و چشم انداز اقتصادی است مردمی، که بر مبنای سرمایه گذاری های بخش خصوصی و با حداقل مداخله دولت اداره می شود گفت: در آینده اقتصاد بودجه دولت از طریق اخذ مالیات تامین می شود.

وی با بیان اینکه نفت یک ثروت خدادای است و منطقی نیست این ثروت را بفروشیم و صرف هزینه های جاری کنیم گفت: در سایتس های اقتصادی درآمدهای نفتی با یک سهم فزآینده در صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری می شود و از این منابع برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی استنفاده می شود.

پیشینه مزمن اقتصادی کشور را به یاد بیارویم

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه وقتی تولید فوران کند دولت هم می تواند سهم خود را برداشت کند گفت: این سیاست ها که بر مبنای دانش روز، دستاوردهای کشورهای موفق جهان و بر مبنای آسیب شناسی از اقتصاد ایران برنامه ریزی شده مبنای تنظیم برنامه های توسعه ای از جمله برنامه ششم بوده است.

طیب نیا با بیان اینکه طبیعی است که دستیابی به این رشد اقتصادی مستمر و پایدار نیازمند سرمایه گذاری است گفت: این سرمایه گذاری امکان تقسیم کار و تخصصی کردن فرآیند تولید و ارتقا بهره وری را امکان پذیر می کند و امکان جذب دانش فنی و تکنولوژی های برتر را در فرآیند تولید فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری جزو اولویت های راهبردی است که دولت دنبال می کند و تمام تلاش ما طی سال های گذشته و در برنامه ششم این خواهد بود که پیش نیازها و لوازم سرمایه گذاری مولد را فراهم کنیم گفت: امروز از تورم دو رقمی به تورم تک رقمی رسیدیم و بسیارند کشورهای جهان، که تورم تک رقمی دارند و داشتن تورم تک رقمی فی نفسه اهمیت چندانی ندارد اما اهمیت موضوع وقتی فهمیده می شود که به یاد بیاوریم پیشینه مزمن تورم در اقتصاد و شرایط ویژه ای که در سال های اخیر داشته ایم.

بالاترین رشد اقتصادی منطقه را داریم

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه وقتی تحریم ها تحمیل شد برداشت این بود که  اقتصاد ایران در هم شکسته می شود و وابستگی ایران به درآمدهای نفتی افزایش، وابستگی به کالاهای وارداتی افزایش، شاهدحاکم شدن تورم افسار گسیخته، و ... خواهیم بود گفت: علی رغم تحریم های گسترده تورم را مهار کردیم و اقتصاد ایران را به رشد اقتصادی مثبت رساندیم.

طیب نیا با بیان اینکه ما اگر به تورم پرداختیم و روی ثبات اقتصاد هدف گذاری کردیم به این دلیل بود که ثبات اقتصاد کلان را شرط لازم برای رشد اقتصادی می دانیم گفت: دولت هرگز از مقوله رشد غافل نبود و اقتصاد سال ۹۱  که با رشد منفی ۶.۸ مواجه شده بود و با تکانه کاهش شدید قیمت نفت هم مواجه شد در ۹ ماهه اول سال ۹۵ رشد ۱۱.۶ درصدی را تجربه کرده و این یعنی بالاترین رشد اقتصادی در تمام منطقه.

وی با بیان اینکه تنها مقطعی است امروز، که علی رغم تداوم تحریم ها شاهد شدید ترین تکانه کاهش قیمت نفت هستیم، اما تورم کاماکان نزولی و رشد اقتصادی افزایش یافته و سهم نفت از بودجه دولت کاهش یافت و کل درآمد کشور در سال ۹۵ از محل فروش نفت ۷۳ هزار میلیارد بود و درآمد امور مالیاتی ۱۱۳ هزار میلیارد بوده که ۵۰ درصد فزونی یافته است.

به دنبال افزایش بی رویه مالیات نیستم

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه من به دنبال افزایش بی رویه مالیات نیستم و باورم این است مالیات ها عموما مضر هستند اما در عین حال کم زیان ترین شیوه تامین مالی دولت هستند گفت: کاهش وابستگی به نفت را باید به فال نیک بگیریم اما مالیاتی که با یک سیستم نوین گرفته شود و مالیاتی که عادلانه باشد و کمترین هزینه را بر فعالان تحمیل کند و در شیوه های خود اصلاحات لازم را انجام بدهد.

طیب نیا با اشاره به اینکه در یک مرحله جدی در اصلاح نظام مالیاتی کشور هستیم، اصلاحاتی که در آینده آثار آن را خواهید دید و مبتنی بر اطلاعات و بر اساس فناوری نوین گرفته می شود و رابطه مودی و ماموران مالیاتی قطع می شود گفت: توانسته ایم سهم نفت در بودجه را به شدت کاهش دادهیم و  دو سال است تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت شده و توانسته ایم از طریق صادرات غیرنفتی نیاز مالی خود را برای واردات کشور تامین کنیم.

وی با بیان اینکه امروز قدم های موثری در حوزه ثبات اقتصادی برداشته ایم افزود: در سال ۹۱ و ۹۲ درآمد ملی ما ۲۰ درصد کاهش یافت و به دنبال آن ۵ سال نتوانستیم روی روند رشد حرکت کنیم.

بهبود محیط کسب و کار از نیازهای اصلی سرمایه گذاری است

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد را در برنامه ششم پیش بینی و هدفگذاری کرده ایم گفت: این آمادگی را داریم که اگر ضعف هایی هست اصلاح کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه بهبود محیط کسب و کار از نیازهای اصلی سرمایه گذاری است و محیط کسب و کار اگر مناسب نباشد هزینه هایی را بر سرمایه داران تحمیل می کند که از حوزه اراده آنها خارج است افزود: همچنین یک فعال اقتصادی می تواند روی برخی از هزینه ها اعمال مدیریت کند، اولویت یک کشور بهبود محیط کسب و کار است و در سطح بالای کشور از رهبری، رئیس جمهور و دولت و وزارت امور اقتصادی بهبود محیط کسب و کار را یک اولویت جدی می دانیم و از همه توان خود برای بهبود شرایط استفاده می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه من خوشبینم و امیدوارم با مجموعه اصلاحات و برنامه ها شاهد شرایط مناسب تری در محیط کسب و کار باشیم گفت: زمینه تعاملات مثبت و سازنده با نهادهای بین المللی فراهم شده است و روابط بسیار مثبتی با نهادهای مالی و تخصصی داریم.

تعهدات در مذاکرات هسته ای به کندی اجرا می شود

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مذاکرات هسته ای و ایفای کامل تعهدات ایران به دنیا نشان داد ایران به هیچ وجه حق و قصدی برای بهره برداری از انرژی هسته ای جز مقاصد صلح آمیز ندارد گفت:اگر چه این تعهدات به کندی در حال اجرا شدن است اما به نظر می رسد تعهدات در یک مسیر مثبت در حال حرکت است.

طیب نیا گفت: در سال گذشته جلب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ۱۲ میلیارد دلار رسید که البته برنامه ریزی ۷ میلیارد دلار داشتیم اما در عمل به ۱۲ رسیدیم و امیدوارم در سال ۹۶ این رقم افزایش یابد.

وی گفت: کمتر کشوری در دنیا پیدا می شود که نرخ بازدهی ۳۰ تا ۴۰ درصدی مشابه ایران داشته باشد و مردم در انتخابات شرکت می کنند و کاندیدای خود را انتخاب می کنند و افردا با گرایش های مختلف برگزیده می شود و این امر نشانه آزادی است.

وزیر اقتصاد و دارایی با بین اینکه میزان مشارکت مردم در انتخابات با هیچ کشوری قابل مقایسه است افزود: در ایران مردم داوطلبانه در انتخابات شرکت می کنند و این یک سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمنداست.

طیب نیا با بیان اینکه تا امروز بیش ا ز۵۰ میلیارد دلار توافق نامه برای تامین مالی خارجی با کشورها و موسسات مالی بزرگ امضا کرده ایم گفت: قراردادهای تامین مالی عموما بسته شده و در حال مذاکره در خصوص قراردادهای تجاری هستیم و م اکنون نیز در آستانه امضا قراردادهای تجاری با کشورهای بزرگ اروپایی و آسیاس جنوب شرقی هستیم.

برچسب ها:
اقتصاد مقاومتی، علی طیب نیا، وزارت امور اقتصادی و دارایی
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد